Hızlı Başvuru

29-30 Kasım 2012 tarihli Halka Arz Bilgileri

Şirketimiz 29-30 Kasım 2012 tarihlerinde Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile 178 gün vadeli iskontolu finansman bonosu ve 546 gün vadeli 91 günde bir kupon ödemeli tahvil ihracını gerçekleştirmiştir. 20.000.000.-TL nominal tutarlı 178 gün vadeli, anapara ve faizi vade sonunda tek seferde ödenecek değişken faizli finansman bonosu ihracımıza, arz tutarının 2.1 katı talep gelmiştir. Bireysel yatırımcı tahsisat grubundan 4.899.541.-TL, kurumsal yatırımcı tahsisat grubundan ise 37.329.749.-TL olmak üzere toplam 42.229.291.-TL olarak gelen talebin, bireysel yatırımcılarda tahsisat oranı %24.5, talebi karşılama oranı %100 olarak, kurumsal yatırımcılarda tahsisat oranı %75.5, talebi karşılama oranı %40 olarak belirlenmiştir.

178 gün vadeli, 100. –TL nominal tutarlı, TRFSKFH51319 ISIN kodlu, iskontolu finansman bonosu ihracına ilişkin nihai Yıllık Basit Faiz Oranı % 7.75 (bileşik %7.90) olarak belirlenmiştir.

10.000.000.-TL nominal tutarlı 546 gün vadeli 91 günde bir kupon ödemeli tahvil ihracımıza arz tutarının 4.5 katı talep gelmiştir. Bireysel yatırımcı grubundan 3.701.800.TL , kurumsal yatırımcı tahsisat grubundan ise 41.250.000.-TL olmak üzere toplam 44.951.800.-TL olarak gelen talebin, bireysel yatırımcılarda tahsisat oranı %37, talebi karşılama oranı %100 olarak, kurumsal yatırımcılarda tahsisat oranı %63, talebi karşılama oranı %15 olarak belirlenmiştir.

546 gün vadeli, 100. –TL nominal tutarlı, TRSSKFH61410 ISIN kodlu, 91 günde bir kupon ödemeli tahvil ihracına ilişkin ilk kupon faiz oranı % 2.35 (ilk kupon faizi üzerinden yıllık basit faiz oranı %9.43, yıllık bileşik faiz oranı %9.76) olarak belirlenmiştir.

İzahname

Sirküler