Hızlı Başvuru

29-30 Kasım 2017 tarihli Halka Arz Bilgileri

Şeker Faktoring A.Ş. olarak başvurumuza istinaden Kurulca 21/07/2017 tarih ve 28/959 sayı ile onaylanan 55.000.000 TL nominal tutarlı borçlanma araçlarının

6.400.000 TL nominal tutarlık kısmının 29-30 Kasım 2017 tarihlerinde 6.400.000 TL nominal tutarlı 350 gün vadeli 35 günde bir kupon ödemeli finansman bonosu olarak halka arz edilmesi planlanmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İzahname dokümanları ekte verilmiştir.

İhraççı Bilgi Dokümanı-Güncellenmiş Metin

Sermaye Piyasası Aracı Notu

Özet

İhraç Takip Belgesi