Hızlı Başvuru

21-22 Mayıs 2018 tarihli Halka Arz Bilgileri

Şeker Faktoring A.Ş. olarak başvurumuza istinaden Kurul tarafından 08/01/2018 tarih ve 1/7 sayı ile onaylanan 130.000.000 TL nominal tutarlı borçlanma araçlarının 78.500.000 TL nominal tutarlık kısmının 21-22 Mayıs 2018 tarihlerinde 60.000.000 TL nominal tutarlı 106 gün vadeli iskontolu finansman bonosu ve 18.500.000 TL nominal tutarlı 364 gün vadeli 3 ayda bir kupon ödemeli finansman bonosu olarak halka arz edilmesi planlanmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İzahname dokümanları ekte verilmiştir.

İhraçcı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni

İhraçcı Bilgi Dokümanı-Tek Metin

Sermaye Piyasası Aracı Notu

Özet