Hızlı Başvuru

18-19 Ocak 2018 tarihli Halka Arz Bilgileri

Şeker Faktoring A.Ş. olarak başvurumuza istinaden Kurulca 08.01.2018 tarih ve 1/7 sayı ile onaylanan 130.000.000 TL nominal tutarlı borçlanma araçlarının 60.000.000 TL nominal tutarlı bölümünün 18-19 Ocak 2018 tarihlerinde 121 gün vadeli iskontolu finansman bonosu olarak halka arz edilmesi planlanmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İzahname dokümanları ekte verilmiştir.

İhraççı Bilgi Dokümanı-Tek Metin

Sermaye Piyasası Aracı Notu

Özet

İhraç Takip Belgesi