Hızlı Başvuru

18-19 Eylül 2019 tarihli Halka Arz Bilgileri

Şeker Faktoring A.Ş. olarak başvurumuza istinaden Kurul tarafından 01.08.2019 tarih ve 43/1007 sayı ile onaylanan 142.000.000-TL nominal tutarlı borçlanma araçlarının 40.000.000-TL nominal tutarlı kısmının 18-19 Eylül 2019 tarihlerinde 91 gün vadeli 25.000.000-TL nominal tutarlı iskontolu finansman bonosu ve 145 gün vadeli 15.000.000-TL nominal tutarlı finansman bonosu olarak halka arz edilmesi planlanmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İzahname dokümanları ekte verilmiştir.

İhraçcı Bilgi Dokümanı

Sermaye Piyasası Aracı Notu

Özet