Hızlı Başvuru

17-18 Temmuz 2019 Tarihli Halka Arz Bilgileri- Borçlanma Aracı Halka Arzı Faiz Revizyonu

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.03.2019 tarih ve 17/372 sayılı kararı ile onaylanan 234.000.000 TL ihraç tavanı çerçevesinde halka arz edilecek 67.000.000 TL nominal değerli finansman bonosuna ilişkin İhraççı Bilgi Dokümanı, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet SPK tarafından onaylanarak ilgili izahname dosyaları 09.07.2019 tarihinde KAP'ta yayınlanmıştır.

Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği'nin (II-5.2) 10.maddesinin 2.Fıkrasına istinaden; halka arz edilecek 84 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun yıllık basit faiz oranı %23,25, yıllık bileşik faiz oranı %25,42 ve nihai fiyatı 94,921 TL seviyesine revize edilmiştir.

Bu bağlamda 09.07.2019 tarihinde KAP'ta yayınlanan Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun,

4.7. Nominal faiz oranı ve ödenecek faize ilişkin esaslar, maddesinin 6) fıkrasının i) bendi,

4.11. Halka arz edilecek ve borçlanma araçlarının yıllık getiri oranı ve getiri oranının nasıl hesaplandığı hakkında bilgi, maddesinin i) bendi,

5.1.6. Borçlanma aracı almak için başvuru yapılacak yerler ile borçlanma aracı bedellerinin ödenme yeri ve şekli ile teslim süresi de dahil borçlanma araçlarının teslimine ilişkin bilgi, maddesinin a) bendi,

5.3. Borçlanma aracının satış fiyatı veya fiyatın tespit edildiği/edileceği yöntem ile nihai fiyatın kamuya açıklanma süreci: maddesi ile KAP'ta yayınlanan Özet'in,

3.5. Nominal faiz oranı ve ödenecek faize ilişkin esaslar maddesinin a), d) ve e) bendlerinde

84 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun yıllık basit faiz oranı %23,25, yıllık bileşik faiz oranı %25,42 ve nihai fiyatı 94,921 TL seviyesine revize edilmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.


İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)


 İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)