Hızlı Başvuru

17-18 Temmuz 2019 tarihli Halka Arz Bilgileri

Şeker Faktoring A.Ş. olarak 234.000.000 TL nominal tutarlı borçlanma aracı ihracı başvurumuz Kurul tarafından 14/03/2019 tarihinde onaylanmıştır. Şeker Faktoring A.Ş. olarak başvurumuza istinaden Kurul tarafından 14/03/2019 tarih ve 17/372 sayı ile onaylanan 234.000.000 TL nominal tutarlı borçlanma araçlarının 67.000.000TL nominal tutarlı kısmının 17-18 Temmuz 2019 tarihlerinde 84 gün vadeli iskontolu finansman bonosu olarak halka arz edilmesi planlanmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İzahname dokümanları ekte verilmiştir.

İhraçcı Bilgi Dokümanı

İhraçcı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni

Sermaye Piyasası Aracı Notu

Özet