Hızlı Başvuru

09-10 Ekim 2019 Tarihli Halka Arz Bilgileri- Borçlanma Aracı Halka Arzı Faiz Revizyonu

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.08.2019 tarih ve 43/1007 sayılı kararı ile onaylanan 142.000.000 TL ihraç tavanı çerçevesinde halka arz edilecek 25.000.000 TL nominal değerli 91 gün vadeli iskontolu finansman bonosu, 25.000.000 TL nominal değerli 103 gün vadeli iskontolu finansman bonosu ve 27.000.000 TL nominal değerli 115 gün vadeli iskontolu finansman bonosu olmak üzere toplam 77.000.000 TL nominal finansman bonolarına ilişkin İhraççı Bilgi Dokümanında Meydana Gelen Güncelleme Metni, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet SPK tarafından onaylanarak ilgili izahname dosyaları 03.10.2019 tarihinde KAP'ta yayınlanmıştır.

Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği'nin (II-5.2) 10.maddesinin 2.Fıkrasına istinaden; halka arz edilecek 91 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun yıllık basit faiz oranı %14,50, yıllık bileşik faiz oranı %15,31 ve nihai fiyatı 96,511 TL seviyesine, 103 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun yıllık basit faiz oranı %14,50, yıllık bileşik faiz oranı %15,27 ve nihai fiyatı 96,069 TL seviyesine ve 115 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun yıllık basit faiz oranı %14,50, yıllık bileşik faiz oranı %15,23 ve nihai fiyatı 95,631 TL seviyesine revize edilmiştir.

Bu bağlamda 03.10.2019 tarihinde KAP'ta yayınlanan Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun, 4.7. Nominal faiz oranı ve ödenecek faize ilişkin esaslar, maddesinin 6) fıkrasının i) bendi, 4.11. Halka arz edilecek ve borçlanma araçlarının yıllık getiri oranı ve getiri oranının nasıl hesaplandığı hakkında bilgi, maddesinin i) bendi, 5.1.6. Borçlanma aracı almak için başvuru yapılacak yerler ile borçlanma aracı bedellerinin ödenme yeri ve şekli ile teslim süresi de dahil borçlanma araçlarının teslimine ilişkin bilgi, maddesinin a) bendi, 5.3. Borçlanma aracının satış fiyatı veya fiyatın tespit edildiği/edileceği yöntem ile nihai fiyatın kamuya açıklanma süreci: maddesi ile KAP'ta yayınlanan Özet'in, 3.5. Nominal faiz oranı ve ödenecek faize ilişkin esaslar maddesinin a), d) ve e) bendlerinde 91 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun yıllık basit faiz oranı %14,50, yıllık bileşik faiz oranı %15,31 ve nihai fiyatı 96,511 TL seviyesine ve 103 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun yıllık basit faiz oranı %14,50, yıllık bileşik faiz oranı %15,27 ve nihai fiyatı 96,069 TL seviyesine ve 115 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun yıllık basit faiz oranı %14,50, yıllık bileşik faiz oranı %15,23 ve nihai fiyatı 95,631 TL seviyesine revize edilmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

Faiz Oranı Revizyonu - KAP Duyurusu

İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)