Hızlı Başvuru

09-10 Ekim 2019 Tarihli Halka Arz Bilgileri

Şeker Faktoring A.Ş. olarak başvurumuza istinaden Kurulca 01/08/2019 tarih ve 47/1007 sayı ile onaylanan 142.000.000 TL nominal tutarlı borçlanma araçlarının 77.000.000 TL nominal tutarlık kısmının 09-10 Ekim 2019 tarihlerinde 91 gün vadeli 25.000.000 TL nominal tutarlı iskontolu finansman bonosu, 103 gün vadeli 25.000.000 TL nominal tutarlı finansman bonosu ve 115 gün vadeli 27.000.000 TL nominal tutarlı finansman bonosu olarak halka arz edilmesi planlanmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İzahname dokümanları ekte verilmiştir.

İhraçcı Bilgi Dokümanı

Sermaye Piyasası Aracı Notu