Hızlı Başvuru

05-06 Eylül 2018 tarihli Halka Arz Bilgileri

Şeker Faktoring A.Ş. olarak 137.203.200 TL nominal tutarlı borçlanma aracı ihracı başvurumuz Kurul tarafından 16/08/2018 tarihinde onaylanmıştır. Şeker Faktoring A.Ş. olarak başvurumuza istinaden Kurul tarafından 16/08/2018 tarih ve 38/958 sayı ile onaylanan 137.203.200 TL nominal tutarlı borçlanma araçlarının 55.000.000 TL nominal tutarlık kısmının 05-06 Eylül 2018 tarihlerinde 45.000.000 TL nominal tutarlı 91 gün vadeli iskontolu finansman bonosu ve 10.000.000 TL nominal tutarlı 364 gün vadeli 3 ayda bir kupon ödemeli finansman bonosu olarak halka arz edilmesi planlanmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İzahname dokümanları ekte verilmiştir.

İhraçcı Bilgi Dokümanı-Tek Metin

Sermaye Piyasası Aracı Notu