Hızlı Başvuru

05-06 Aralık 2018 tarihli Halka Arz Bilgileri

Şeker Faktoring A.Ş. olarak başvurumuza istinaden Kurul tarafından 16/08/2018 tarih ve 38/958 sayı ile onaylanan 137.203.200 TL nominal tutarlı borçlanma araçlarının 51.800.000 TL nominal tutarlı kısmının 05-06 Aralık 2018 tarihlerinde 105 gün vadeli iskontolu finansman bonosu halka arz edilmesi planlanmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İzahname dokümanları ekte verilmiştir.

İhraçcı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni

İhraçcı Bilgi Dokümanı-Tek Metin

Sermaye Piyasası Aracı Notu