Şeker Faktoring A.Ş. olarak siz değerli müşterilerimizi, güvenliğine verdiğimiz önem doğrultusunda kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” hakkında karşılıklı hak ve sorumluluklarımıza ilişkin bilgilendirmek isteriz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanununa İlişkin Bilgilendirme

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında Şeker Faktoring A.Ş veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda izah edildiği sınırlar içindeki faaliyet kapsamında, kağıt veya elektronik olarak kaydederek saklayabilecek, güncelleyebilecek, sınıflandırılabilecek, işleyebilecek ve mevzuatın izin sınırları içinde 3. kişilere açıklama yapılabilecek veya devredilebilecektir.

İlgili kişilerin KVKK kapsamındaki hakları:

Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) aktarılan kişileri bilme, d) eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK m. 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde silinme ve yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri kapsamında yapılan işlemleri öğrenme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kişisel verilerin işlenme maksat gerekçeleri:

6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK , ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; faktoring faaliyetleri çerçevesindeki ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin açıklanabileceği kişi ve kuruluşlar:

Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketleri Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; BDDK gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarlarımız, faktoring faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşlar, yurtiçi bankalar ve diğer 3. Kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi;

Genel Müdürlük, Şubeler, pazarlama faaliyetleri gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

Veri Sorumlusu Gökcan BAYRAKTUTAR 0212 292 74 10
25.03.2016
Şeker Faktoring A.Ş. Genel Müdürü Abdullah Yücel AKBULUT'un, Milliyet Gazetesi Faktoring ekinde yer alan röportajı...
24.06.2015
Şeker Faktoring A.Ş. yeni şubeleri ile hizmet ağını genişletti...
03.03.2015
Şeker Faktoring A.Ş. Genel Müdür değişikliği duyurusu...
27.02.2015
Şeker Faktoring A.Ş. Genel Müdürü Ali Güray DEMİR'in, KobiLife Dergisi Mart sayısında yer alan röportajı...
26.02.2015
Şeker Faktoring A.Ş. Genel Müdürü Ali Güray DEMİR'in, Kobi Trend Dergisi Şubat sayısında yer alan röportajı...
Tüm Haberler

Tüm hakları Şeker Faktoring A.Ş.'ye aittir.
Şeker Faktoring A.Ş. bir
Şekerbank T.A.Ş. iştirakidir.
Finansal Kurumlar Birliği Üyesi