Factoring'ın Avantajları

Tahsilat ve Garanti:

Factoring firması müşterisinin, vadeli alacaklarının tahsilatını takip eder. İhracat faktoringi işlemlerinde ise ihracat bedelinin tahsil edilmeme riskini garanti altına alır. (Satıcıdan kaynaklanan bir hata olmaması şartıyla).

Tahsilat işlemlerinin factoring Şirketlerince yapılması, işletmelerin tahsilat işlemleri için zaman ve eleman ayırmaları yerine, üretim, yatırım ve pazarlama işlemleri ile uğraşmaları için zaman tasarrufu sağlar.

Finansman :

Satıcı firmalar vadeli alacaklarını faktoring şirketine devrederek alacak tutarının belirli bir yüzdesini vadesinde önce nakit olarak kullanma imkanına kavuşurlar.

Böylece işletmeler üretim, satış ve mal yada hizmet alımları için her hangi bir dış kaynağa gerek duymadan işletmeye ait alacaklardan finansman sağlamış olurlar. Bu tür finansman hizmetleri sadece factoring şirketleri ile sağlanabilir.

Rekabet :

Satıcı firmanın, alacaklarını vadesini beklemeden nakde çevirmesi, alıcılarına daha çok vadeli satış yapma imkanı verecektir. Bu da satıcının piyasadaki rekabet gücünün artmasını sağlayacaktır.

Bilanço :

Factoring yapan İşletmelerin, bilançolarında görülen alacakları ve ticari borçları azalır, yaratacağı işletme sermayesi artar. Böylece işletme bilançosu kredi kullanmadan daha likit hale gelerek işletmenin kredibilitesi artar.

 1. Tahsil edememe riskini factoring'e devreden işletmeler, yurtiçi ve yurtdışı pazarlarını genişletebilir.

 2. Factoring’in verdiği ön ödeme ile işletme, hammaddeyi peşin ödeyerek alabilir ve önemli indirimler sağlayarak üretim maliyetlerini düşürür. Daha fazla kar olanağı sağlanır.

 3. Alacaklar, stoklar ve ticari borçlar azalır, işletmenin yaratabildiği işletme sermayesi artar.

 4. Bilanço daha likit hale gelir.

 5. Alıcılara vade tanıyabileceği için, satıcının rekabet gücü artar.

 6. İhracatta factoringin verdiği ön ödeme döviz olacağından, kambiyo dosyası hemen kapatabilir ve KDV başvurusu hemen yapılabilir.

 7. Factoring işlemi ile sağlanan finansmanın maliyeti ticari kredilere (vade farkı) göre daha ucuz olduğundan vadeli satışlardan ilave kazançlar sağlanabilir.

 8. Yurt dışındaki alıcılar akreditif açmaktan kurtulur, ödemeyi kendi ülkesindeki muhabir factoring yaparak zamandan ve paradan tasarruf eder, alım gücü artar.

 9. Açık hesap satışlar kolay ve güvenli hale gelir.

 10. Güvenilir istihbarat sonuçlarına göre satışlarını ödeme gücü olan alıcılara yapan işletme yöneticileri, geleceğe dönük en önemli yatırımları olan alıcıların mali durumundan haberdar olurlar.

 11. Yöneticiler alacakların tahsilatı ve kredinin kontrolünü düşünmekten kurtulur, nakit akışı belirlendiği için geleceğe dönük ve verimli planlar yapabilirler.

 12. Satış muhasebesi ve defter kayıtları yapılması gerekmediğinden işletmenin idari giderleri düşer, yöneticilerin zamanları artar.

 13. Ön ödeme satıcının ihtiyacı ve talebi üzerine verildiği için, işletme gereksiz zamanlarda banka kredisi kullanmaz ve faiz giderlerini düşürebilir.

 14. Yurtiçi satışlarda factoring işlemleri %5 BSMV (Banka Sigorta Muamele Vergisi)' ye tabi, %3 KKDF ' den (Kaynak Kullanım Destekleme Fonu) muaftır.

 15. Bir kredi türü olmayan factoring bilançonun sadece aktif kısmında bir harekete neden olur.

 16. Alacakları düşürürken bilançonun daha likit olmasını sağlar, işletmenin kredibilitesini artırır.

 17. İşletmeler yurtdışı satışlarında, vadeli ve mal mukabili satış yaparak rekabet şanslarını ve satış hacimlerini artırma şansına sahip olurlar.

 18. Hem yurtiçi hem de yurtdışı işlemlerde periyodik olarak yapılan borçlu istihbaratı ile firmaların alıcıları hakkında güncel bilgi almaları sağlanır.

 19. Alıcı ile doğabilecek dil problemleri ortadan kalkar, ortaya çıkabilecek sorunlar kendi ana diili ile factoring tarafından çözülür.

25.03.2016
Şeker Faktoring A.Ş. Genel Müdürü Abdullah Yücel AKBULUT'un, Milliyet Gazetesi Faktoring ekinde yer alan röportajı...
24.06.2015
Şeker Faktoring A.Ş. yeni şubeleri ile hizmet ağını genişletti...
03.03.2015
Şeker Faktoring A.Ş. Genel Müdür değişikliği duyurusu...
27.02.2015
Şeker Faktoring A.Ş. Genel Müdürü Ali Güray DEMİR'in, KobiLife Dergisi Mart sayısında yer alan röportajı...
26.02.2015
Şeker Faktoring A.Ş. Genel Müdürü Ali Güray DEMİR'in, Kobi Trend Dergisi Şubat sayısında yer alan röportajı...
Tüm Haberler

Tüm hakları Şeker Faktoring A.Ş.'ye aittir.
Şeker Faktoring A.Ş. bir
Şekerbank T.A.Ş. iştirakidir.
Finansal Kurumlar Birliği Üyesi